thang-tai-benh-vien

Thang tải bệnh viện

Có yêu cầu nghiêm ngặt đối với thang máy bệnh viện vì môi trường đặc biệt trong bệnh viện. Tập trung vào thiết kế hướng đến con người, Thang máy Sinyoung kiểm soát chính xác tốc độ chạy của thang máy và chăm chú tạo không gian thoải mái cho hành khách.

Thông số kỹ thuật của thang tải bệnh viện